ANBIgegevens

 

Uittreksel beleidsplan/statuten:

De Vereniging Vrienden van de Nederlandse Reisopera heeft geen beleidsplan. Omdat op de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2017 het voorstel tot samengaan met de Nederlandse Reisopera aan de leden wordt voorgelegd, zal er geen beleidsplan worden opgesteld.

- De Vereniging heeft tot doel het ondersteunen van de Nederlandse Reisopera in materiële en immateriële zin;
- Het bevorderen van de belangstelling voor opera in het algemeen;
- Het samenwerken met andere organisaties ter verbreiding van de muziek in het algemeen.

De activiteiten die de Vereniging onderneemt:

- De Vereniging geeft een tijdschrift over opera uit, Opera Informa;
- De Vereniging is met een stand aanwezig bij alle voorstellingen van de Nederlandse Reisopera, met informatie voor alle bezoekers en de leden in het bijzonder;
- Er vindt regelmatig overleg plaats met de directie van de Nederlandse Reisopera over ondersteuning in financiële en immateriële zin;
- De Vereniging ondersteunt speciale projecten van de Nederlandse Reisopera;
- De Vereniging ondersteunt de vorming en coaching van beginnende operazangers;
- Er wordt jaarlijks een operareis voor de leden van de Vereniging georganiseerd.

Financiële verantwoording

Financiële positie van de vereniging per 31 december 2016, waarbij de belangrijkste elementen vermeld worden.